Nå er soldatene på veg heim fra øvelsen

Det er ventet mye militær trafikk de nærmeste dagene, når Nato-øvelsen går mot slutten.

Militærøvelsen setter sitt preg på trafikken. Robert Ryan har tatt bildet på Tømmessletta på Hovin.  Foto: Robert Ryan

Nyheter

Mange soldater og mye militært materiell skal returnere fra sine øvingsfelt, og det kan skape trafikale utfordringer, melder Statens vegvesen. Både personell, materiell og kjøretøy skal tilbake til oppsamlingsområdene, på samme måte som de ble transportert ut. Forskjellen er at inntransporten skal skje på kortere tid enn uttransporten.

Statens vegvesen melder at det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet resten av november. Det anbefales at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre mellom Trondheim og Oslo.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid i de aktuelle tidsrommene.

9.500 kjøretøy skal ut av landet igjen.

For torsdag 8. november er dette planlagte militære kolonner og militær trafikk:

9 kolonner rv. 3 Rena – Alvdal, fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Oppdal, rv. 70 Oppdal - Bergset, kl. 08.00 – 04.09 (neste dag)

2 kolonner E6 Værnes – Rinnleiret, kl. 18.30 – 21.45

4 kolonner rv. 70 Bergset – Oppdal, E6 Oppdal – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Rena, kl. 07.00 – 00.39 (neste dag)

2 kolonner E6 Rinnleiret – Gåsbakken, kl. 06.00 – 09.44

1 kolonne E6 Trondheim – Hell, E14 Hell – Storlien, kl. 03.21 – 06.00

2 kolonner E6 Værnes – Gåsbakken, kl. 13.30 – 16.36

2 kolonner E6 Ørland – Majavatn, rv. 73 Majavatn – svenskegrensa, kl. 07.00 – 06.21 (neste dag)

4 kolonner fv. 30 Gåsbakken – Røros, fv. 31 Røros - Vauldalen, kl. 11.00 – 21.01

6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros - Vauldalen, kl. 17.00 – 22.09

2 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros, kl. 07.45 – 11.12

4 kolonner E6 Oppdal – Oslo (Huseby leir), kl. 17.00 – 05.20 (neste dag)

2 kolonner E6 Trondheim – Rinnleiret, kl. 18.45 – 21.06

2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Trondheim, kl. 13.45 – 17.21

1 kolonne E6 Trondheim – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Elverujm, fv. 2 Elverum - Eda, kl. 07.00 – 15.14

1 kolonne fv. 30 Os – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 09.15 – 10.50

26 kolonner Brekken – Vauldalen, kl. 04.00 – 18.31

1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, rv. 30 Støren - Røros, kl. 02.00 – 05.17

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Fiborgtangen, kl. 18.00 – 20.57

1 kolonne E6 Rinnleiret – Furuhaugli/Dovrefjell, kl. 08.10 – 13.33

4 kolonner fv. 30 Haltdalen – Glåmos, kl. 08.00 – 18.56

2 kolonner E6 Fremo – Leinstrand, E39 Leinstrand - Orkanger, kl. 07.00 – 08.27

1 kolonne E6 Frigård – Støren, fv. 30 Støren – Røros, fv. 31 Røros - Vauldalen, kl. 14.05 – 17.53

1 kolonne E6 Rinnleiret – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn - Dalholen, kl. 08.00 – 13.23

1 kolonne E6 Hell – Drevjamoen, kl. 09.19.03

7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Bardufoss, kl. 02.00 – 10.00 (neste dag)

8 kolonner E6 Voll/Rennebu – Frigård, kl. 07.00 – 14.57

1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 12.30 – 15.33

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl. 17.00 – 19.14

2 kolonner Løkken – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.11

2 kolonner E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.44

4 kolonner E6 Oppdal – Berkåk, fv. 700 Berkåk – Orkanger, kl. 08.00 – 09.57

5 kolonner E6 Berkåk/Voll – Værnes/Frigård, kl. 08.00 – 13.06

1 kolonne Berkåk/Voll – Frigård, kl. 18.30 – 21.06


Presset seg inn i militær kolonne

Politiet rykket ut for å finne bilist som hadde presset seg inn i en miiltær kolonne på vei inn i Melhus.