Frykter at Melhus videregående skole nok en gang blir bygd for liten

Melhus videregående skole var forespeilet at en utbygging vil øke elevtallet til 800. Fylkesrådmannen mener det holder med 600 elever.

STÅR SAMMEN: Ordfører Gunnar Krogstad, Beate Grøvan fra Skolens landsforbund, fylkesstyremedlem Janne Helene Håkonsen i Utdanningsforbundet, lærer og tillitsvalgt Siri Denstad Langlo fra Melhus videregående skole, hovedtillitsvalgt Bente Estenstad i Utdanningsforbundet Melhus og Gunhild Høvik i Utdanningsforbundet Melhus.  Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

For to år siden kom «Skolebruksplan 4: Melhus videregående skole – elevtall og opplæringstilbud som ramme for skolens utviklingsplan». I fylkesrådmannens innstilling står det at man i første omgang skal legge til rette for å bygge ut Melhus videregående skole for å ta imot 600 elever og senere legge til rette for en kapasitet på 800 elever.