Ser fram til å starte som sokneprest i Midtre Gauldal

– God tilgang til naturen er meget viktig for meg, og jeg har satt stor pris på mine 15 år i Finnmark. Nå ser jeg frem til å starte som sokneprest i Midtre Gauldal, forteller Ole Dahle.

NY PREST: Dette bildet ble tatt av Ole Dahle i Alta i fjor.  Foto: Wenche Kristine Dahle

Nyheter

Dahle er født og oppvokst i Stavanger, hvor han også arbeidet som kateket i flere år. En kateket er en lekperson som har ansvaret for undervisningsarbeidet i en menighet. De siste 15 årene har Dahle dog blant annet vært prostiprest i Alta prosti og sokneprest i Talvik sokn i Finnmark.