Nå blir det enda flere militære kjøretøy på veiene

De neste fire ukene må trafikantene regne med militær kolonnetrafikk hver dag.

IKKE KJØR FORBI: Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke skal forstyrres eller hindres. Vegvesenet fraråder forbikjøring av militære kolonner på det sterkeste.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Nyheter

Onsdag avsluttes feltøvelsen under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Dermed skal 9.500 militære kjøretøy ut av landet igjen. Og det skal skje på de samme vegene som under transporten inn i landet, men på kortere tid. Transporten inn pågikk over åtte uker. Returen gjennomføres i løpet av fire uker. Det betyr at det blir militær kolonnetrafikk hver dag den neste måneden, og ikke i snitt annenhver dag som under transporten inn. Statens vegvesen ber trafikantene beregne ekstra kjøretid og være ekstra oppmerksomme.


Forbereder seg til NATO-slaget

De kanadiske styrkene på Gåsbakken har fått merke den regnfylte høsten.

 

E6, E39 og fv30

Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til forberedelsesområdene de var i før feltøvelsen. Fram til 10. november vil det være mye trafikk mellom Røros og Elverum/Haslemoen, Folldal og Lesja, Drevsjø og Rena, Tynset og Haltdalen, Ulsberg/Berkåk og Orkanger, og Rindal og Stjørdal. Deretter skal kjøretøy og annet materiell fraktes til Fredrikstad, Åndalsnes, Orkanger, Hammernesodden og Fiborgtangen for videre transport med skip. Totalt skal det gå 550 kolonner til havnene, 400 av dem til Borg havn i Fredrikstad. Dette vil pågå fram til begynnelsen av desember.

I Trøndelag blir følgende veistrekninger mest berørt: E6 Hjerkinn - Skogn, E39 Klett – Molde, fylkesveg 30 Støren – Tynset, fylkesveg 31 Røros – Vauldalen, fylkesveg 65 Orkanger - Surnadalsøra og riksveg 3 Ulsberg – Elverum. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.


Forsvarets vognførere: - Vi har dårligere sikt enn en personbil

Høstens store NATO-øvelse har vært preget av flere trafikkulykker. Nå tar Forsvarets vognførere seg selv i forsvar.

 

Bør beregne ekstra kjøretid

Statens vegvesen forventer forsinkelser i trafikken i forbindelse med returtransporten.

- De militære kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. I mange tilfeller vil kolonnene operere i lavere hastighet enn øvrig trafikk. Det betyr at det kan forventes forsinkelser på de berørte vegene, sier beredskapsrådgiver Tor Inge Løkhaug i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding.

Trafikantene oppfordres til å følge med på Statens vegvesens nettsider for daglig informasjon om trafikkavviklingen.

– Og lytt til radio under turen, anbefaler Løkhaug.

Fram til 15. november anbefaler Statens vegvesen at trafikantene velger E6 Gudbrandsdalen framfor riksveg 3 Østerdalen hvis man skal kjøre Oslo–Trondheim.

STORT ANTALL: Det er omlag 9500 militære kjøretøy som nå skal ut av landet igjen.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Fraråder forbikjøring

Alle militære kolonner er merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke forstyrres eller hindres.

- Vi fraråder forbikjøring av militære kolonner på det sterkeste, sier seksjonsleder Hans Olav Halvorsen i Statens vegvesen Region øst i pressemeldingen.

Statens vegvesen ber om at sivile og militære trafikanter er oppmerksomme på hverandre.

- Vårt hovedinntrykk så langt er at både sivile og militære trafikanter har vært tålmodige og tatt hensyn til hverandre. Det er vi glade for. Vi håper at dette fortsetter under hjemtransporten, sier Halvorsen.

Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikkavviklingen i de berørte områdene i ukene som kommer.

– Vegtrafikksentralene våre overvåker vegnettet kontinuerlig 24 timer i døgnet, og vi samarbeider tett med både politiet og Forsvaret, sier Halvorsen. Vær, føre og uforutsette hendelser vil kunne påvirke vil kunne påvirke trafikkavviklingen.