Her er dagens militære kolonner

Militærøvelsen Trident Juncture fortsetter, og det innebærer militær trafikk på og ved veier.

Illustrasjonsfoto fra Fremo leir. 

Nyheter

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture varer til 8. november, og deretter skal soldater og utstyr flyttes ut av øvingsområdet.

Her er dagens kolonner:

 • 2 kolonner fv. 31 Vauldalen – Røros, kl. 23.59 – 02.37
 • 1 kolonne fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 08.00 – 09.48
 • 6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 17.00 – 21.48
 • 2 kolonner fv. 31 Kojan – Vauldalen, kl. 23.59 – 00.39
 • 7 kolonner E6 Hjerkinn – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 03.00
 • 1 kolonne rv. 3 Rena Tynset, kl. 07.00 – 10.09

 • 3 kolonner E6 Sessvollmoen – Fiborgtangen, kl. 07.00 – 18.27

 • 14 kolonner fv. 31 Feragen – Vauldalen, kl. 12.00 – 17.06

 • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Leinstrand, E39 leinstrand – Orkanger, fv. 710 Orkanger - Ørland, kl. 06.00 – 12.08
 • 2 kolonner fv. 31 Røros – Støren, E6 Støren - Bardufoss, kl. 18.00 – 23.33 (neste dag)
 • 16 kolonner rv. 3 Tynset – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 08.00 – 16.49

 • 1 kolonne E39 Kristiansund – Leinstrand, E6 Leinstrand - Værnes, kl. 15.00 – 19.19
 • 7 kolonner E6 Oppdal – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 05.20

 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Fiborgtangen, kl. 18.00 – 21.10
 • 17 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 12.30 – 17.18
 • 1 kolonne E6 Frigård – Berkåk, kl. 09.30 – 10.51
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fremo, kl. 09.00 – 09.58
 • 1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.26
 • 1 kolonne E6 Berkåk – Værnes, kl. 09.30 – 11.44
 • 4 kolonner E6 Oppdal – Berkåk, fv. 700 Berkåk – Orkanger, kl. 08.00 – 12.00
 • 1 kolonner E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 10.00 – 15.06
 • 1 kolonne E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 18.45 – 21.06
 • 2 kolonner E6 Værnes – Bjugn, kl. 06.00 – 10.41
 • 2 kolonner E6 Bjugn – Værnes, kl. 11.00 – 16.48
 • 1 kolonne fv. 700 Løkken Verk – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Frigård, kl. 17.00 – 19.00

Forbereder seg til NATO-slaget

De kanadiske styrkene på Gåsbakken har fått merke den regnfylte høsten.


Det kan også bli en del militær aktivitet langs veier som følge av øvelse ved veien, og det gjelder for eksempel E6 mellom Berkåk og Oppdal. Øvelsen varer til 7.-8. november, og deretter skal soldater og utstyr hjem. 50.000 soldater, 10.000 kjøretøy, 250 fly og 65 fartøy deltar i øvelsen som er den største i NATO-sammenheng siden 1980-tallet.


Forsvarets vognførere: - Vi har dårligere sikt enn en personbil

Høstens store NATO-øvelse har vært preget av flere trafikkulykker. Nå tar Forsvarets vognførere seg selv i forsvar.


Politiet og Statens vegvesen varsler at de kommer til å gjennomføre en trafikkontroll i dag på Stjørdal med fokus på sikkerhet og aktsomhet i trafikken. Når øvelsen er avsluttet, vil det bli mer konsentrert forflytning av soldater og materiell enn det en har sett hittil.


Mange militærkjøretøy i høst

Her er tips fra Forsvaret om hvordan du ter deg i trafikken når militære kjøretøy kommer rullende.