Fristen går snart ut

Nå mister du snart sjansen til å nominere en kandidat til kulturprisen.

Det arrangeres mange kulturarrangementer i regionen i løpet av et år. Her ser vi Tore André Helgemo fra jubileumskonserten i Horg kirke.  Foto: Tor Arne Granmo

Nyheter

Mandag 12. november er fristen for å sende inn kandidatforslag til Trøndelag fylkeskommunes kulturpris.

Denne kan tildeles enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket.

Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger. Forslag på kandidater til fylkeskulturprisen sendes inn til fylkeskommunen og må være begrunnet. Alle har anledning til å sende inn forslag.