Til kamp mot alle de pålagte planene

Varaordfører Stine Estenstad (H) drar til Stortinget for å ta opp langdryg kommuneplanlegging.

FORTGANG: Kommunal planlegging tar for lang tid mener varaordfører Stine Estenstad (H). 

Nyheter

Utallige temaplaner i kommunene burde være unødvendig, mener varaordfører Stine Estenstad (H). I stedet mener hun at kommunene må bruke energien på å ha oppdaterte kommunedelplaner, og helst burde Melhus ha rullert kommunedelplanen hver kommunestyreperiode.