Fra mandag slipper du rundkjøringene sør for Klett

I helga er E6 stengt mellom Klett og City Syd.

Fram til nå har trafikken inn til Trondheim gått ned til denne tunnelen. Fra mandag kjører du over tunnelen, og slipper rundkjøringer og trange kryss.  Foto: John Lerli

Mandag morgen åpner feltet til venstre, og du tar fatt på stigningene opp til Tiller like ved Ekra gartneri.  Foto: John Lerli

Det pågår hektisk anleggsaktivitet i Klett-området i helga.  Foto: John Lerli

Nyheter

Det pågår hektisk anleggsaktivitet på den nye E6 inn mot Trondheim i helga. Fredag kveld ble vegen stengt ved Klettkrysset, og den blir ikke åpnet før mandag morgen klokka 06.00. Omkjøring for de fleste vil bli på fylkesvegen gjennom Heimdal, med påkjøring ved City Syd.

For dem som kjører fra Melhus til Trondheim neste uke, blir det ikke en eneste rundkjøring igjen på den nye vegen. Bare når du skal til Klett og på E39 mot Øysand må du gjennom rundkjøringer. Nye påkjøringsramper blir tatt i bruk, og stadig mer av den nye E6-traseen benyttes. Blant annet åpner tunnelen under viltovergangen øverst i Storlersbakken for trafikk.

Røddevegen får også ny tilgang vestover til E6. Etter at anleggsarbeidene startet ble det forbudt for gjennomkjøring fra Rødde og forbi Stokkegårdene. Nå åpnes ei ny bru, som forbinder Røddevegen med Heimdalsvegen ved samfunnshuset på Klett.

Se oversiktsbilder her.


Det blir også endringer for busstrafikken. Bussene skal igjen kjøre gamlevegen forbi holdeplassene Skotvoll og Ekra. Det blir ny busstopp ved Klettkrysset, og holdeplassene i bunnen av Storlersbakken legges ned.

Bjørgum mekaniske verksted skal få ny adkomst, men denne blir åpnet seinere.

Statens vegvesen regner med at alle kjørefelt på ny E6 blir åpnet i løpet av februar/mars.

Både politi og trafikkdirigenter er på plass for å veilede sjåfører i helga. Lørdag morgen opplyste politiets operasjonsleder at omlegginga har gått uten problemer.


Legger om trafikken nord for Melhus sentrum

Natt til torsdag blir det nytt kjøremønster på E6 ved Bjørgum.