Setter inn tiltak på E6

Etter flere ulykker på Ler og Lundamo setter Statens vegvesen inn tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

BELYSNING: Ordfører Gunnar Krogstad er opptatt av at det må være god belysning ved gangfeltene, og han håper at vegvesenet får ordnet opp i dette.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Det blir farlig om lokalpolitikerne skal ha bestemte meninger Ordfører Gunnar Krogstad

Nyheter

Statens vegvesen skal kontrollere fotgjengerfeltene i Lundamo sentrum og foreta fartsmålinger som strakstiltak etter de alvorlige ulykkene som har vært på Lundamo i det siste. I løpet av kort tid har det vært ei dødsulykke og ei ulykke med meget alvorlig skade. Sistnevnte skjedde da en 17-åring ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Lundamo sentrum.