- Laveste oktober-ledighet noen gang

I oktober var det 157 helt arbeidsledige personer i Melhus kommune, mens antallet i Midtre Gauldal var 64 personer. Dette er en nedgang i begge kommuner.
Nyheter

Antallet helt arbeidsledige personer i Melhus utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. I Midtre Gauldal ligger tallet på 1,9 prosent. Dette betyr en nedgang på 7 personer i Melhus, og en nedgang på 5 personer i Midtre Gauldal sammenlignet med oktober i fjor. Samtidig kan regiondirektør Bente Wold Wigum i NAV Trøndelag opplyse at ledigheten aldri har vært lavere i Trøndelag.

- 1,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledig i Trøndelag i oktober, og det er den laveste oktober-ledigheten som er registrert noen gang, sier Wold Wigum.


Lavere arbeidsledighet i Midtre Gauldal enn Melhus

Tall fra Nav viser at antallet arbeidledige har gått ned både i Melhus og Midtre Gauldal.

 

2,3 prosent i Norge

Antall arbeidsledige i Norge var totalt 61.531 personer ved utgangen av oktober. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og dette er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med oktober 2017.

Nedgangen i Trøndelag fortsetter og i oktober er det 4.350 ledige, noe som er 255 færre ledige enn på samme tid i fjor. Ledigheten blant menn er på 1,9 prosent, mot 1,7 prosent hos kvinner.