E6 blir stengt i helga

I helga blir E6 melom Klett og Tiller stengt som følge av veiarbeid.

Slik blilr kjøreruta i Klett-området.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen melder at E6 blir stengt mellom Klett og Tiller (Sentervegen) fra fredag klokka 19 til mandag klokka 06.

Stenginga er en følge av veiarbeid på E6.

Dette skal skje i helga:

– Vi skal gjøre flere tiltak på E6 når vegen er stengt. Flere av disse ville det vært vanskelig å gjennomføre samtidig som det går trafikk på vegen. Derfor stenger vi vegen, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen til vegvesenets nettside.

Når E6 er stengt blir omkjøring skiltet om fylkesveg. 900 gjennom Heimdal, opplyser vegvesenet.

- Trafikklysene på Heimdal blir satt i gulblink for å prioritere E6-trafikken. Politi vil være til stede på Heimdal fredag kveld og lørdag på dagtid, blant annet for å sikre gående ved kryssing av fylkesveg 900 i perioden denne fungerer som E6. Det vil også være plassert ut trafikkvakter flere steder, opplyser Soknes.

Dette venter trafikantene:

  • Trafikk på E6 fra sør og E39 får omkjøring fra rundkjøring på Klett via fv. 707 og fv. 900 om Heimdal sentrum, videre til fv. 903 John Aaes veg og påkjøringsrampe til E6 ved City Syd.
  • Gjennomgangstrafikk på E6 fra nord vil få avkjøring fra E6 ned rampe 33 mot fv. 903 John Aaes veg, videre på fv. 900 om Heimdal sentrum og fv. 707 på Klett, med påkjøring på E6/E39 ved rundkjøring på Klett.
  • Sandmobrua blir åpen i øst-vest-retning. Kjørende til Heggstadmoen, inkl. Heggstadmoen gjenvinningsstasjon, kan også bruke Industriveien/Terminalen/Heggstadmoen.
  • Gang- og sykkelundergangen i bunnen av Storlersbakken, mellom Espvegen og Røddevegen, blir stengt.

– Vegen over Heimdal har mindre kapasitet enn E6. Vi anbefaler derfor at alle som har mulighet, reiser kollektivt. Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid – spesielt lørdag og søndag ettermiddag, og ta hensyn til andre trafikanter, oppfordrer Soknes.

Bussrutene på E6 blir lagt om når vegen er stengt. Mer informasjon om bussruter hos AtB.

Modulvogntog kan ikke passere gjennom Heimdal.

Dette er endringene som vil møte bilistene fra neste uke ifølge vegvesenet:

Alle rampene i toplanskrysset E6/E39 tas i bruk. Det vil si at krysset er tilnærmet ferdig, kun små justeringer vil stå igjen.

E6-trafikken legges over i ny 5,5 kilometer lang trase fra Ekrabrua sør for Klett til Tiller. Trafikken vil gå på framtidig nordgående E6-trase. I Storlersbakken tas ny E6-trase i bruk gjennom vilttunnelens nordgående løp.

Ny bomstasjon mellom jernbanebrua og det ene tunnelløpet i vilttunnelen blir tatt i bruk.

I Storlersbakken bygges det tunnel med viltovergang.  Foto: Statens vegvesen

 

Ny gjennomgående lokalveg mellom Brubakken og Klett tas i bruk. Dette vil også være ny permanent adkomst til Ekra gartneri både fra sør og nord. Gang- og sykkelvegen langs lokalvegen er også ferdig. Den permanente kjøreadkomsten til Bjørgum mekaniske verksted vil bli åpnet senere.

Lokaltrafikk mellom Klett og Rødde blir ledet over den nye Klettrøbrua. Den nye lokalvegen blir forbundet med Heimdalsvegen med kryss ved Leinstrand samfunnshus. Gjennomkjøringsforbudet i Røddevegen blir opphevet. Vegen kan også brukes av gående og syklende.

Vegvesenet håper at trafikkflyten blir bedre fra neste uke.


Vil ha ny veiløsning

Bjørgum mekaniske verksted i Melhus mangler 150 meter vei på få å få en god adkomst for de mange tunge kjøretøyene som kommer til bedriften.For en vei

Herlighet, hvorfor har ikke denne veien kommet for ti år siden.

 

Bussholdeplassene

Nye holdeplasser i krysset på Klett tas i bruk. De nye holdeplassene åpner for smidigere omstigning mellom bussruter på E39 og E6. Holdeplassene er forbundet med underganger.

Holdeplassene på E39 trafikkeres av følgende ruter: 320410460470, 4101 og 5004.

Holdeplassene i krysset på Klett som betjener trafikk langs E6 trafikkeres av følgende ruter: 3886138340 og 480.

Holdeplassene Stav Øvre på E39 blir lagt ned, og erstattet av nye holdeplasser i krysset på Klett, ca. 300 meter lenger øst.

Holdeplassene Storler i bunnen av Storlersbakken på E6 blir lagt ned. Nærmeste holdeplass for ruter på E6 blir i krysset på Klett.

Her er busslommer i Klett-området.  Foto: Statens vegvesen

Rute 38 mellom Melhus og Trondheim kjører på lokalvegen mellom Brubakken og Klett. Holdeplassene Skottvoll og Ekra blir gjenåpnet på lokalvegen.

Her kan du se busslommene på Jaktøya og Klett.  Foto: Statens vegvesen

 

Hele strekninga med fire felt kan bli åpnet i februar neste år ifølge anleggsleder Soknes.


Forventer at Nye Veier driver helhetlig bygging av E6

Melhuslista mener at Nye Veier fører politikerne bak lyset etter å ha gått vekk fra helhetlig bygging av ny E6.