Forventer at Nye Veier driver helhetlig bygging av E6

Melhuslista mener at Nye Veier fører politikerne bak lyset etter å ha gått vekk fra helhetlig bygging av ny E6.

REAGERER: Sigmund Gråbak og Kaare Qvenild mener det ikke er for sent for Nye Veier å snu når det gjelder hvilken rekkefølge de ulike E6-strekningene skal bygges i. 

Nyheter

– For meg begynner dette å bli en farse. Nye Veier var i Melhus kommunestyre og i de politiske komiteene, og da lovte de at hvis det ble spart inn millioner og politikerne tok vekk Lerkrysset, skulle Nye Veier starte bygging. De har ført politiske organer bak lyset, og det er fryktelig dårlig gjort, sier Kaare Qvenild i Melhuslista.