Kirkegården på Støren blir større

Behovet for flere gravplasser og nye krav til kirkegårder gir utvidelse på Støren.

Eli Ødegård sier det har vært travelt for å få den nye kirkegården grønn til vinteren. 

Nyheter

Utvidelsen av kirkegården på Støren har vært planlagt siden 2014, og grunnervervet var klart for flere tiår siden. I høst var det kun noen få gravplasser igjen. Utvidelsen skjer vestover med 3,6 dekar.