Fylkesvei 30 mellom Støren og Røros

Sendte bompengespørsmål til kommunestyret

Formannskapet i Midtre Gauldal ønsker en orientering fra Statens vegvesen før det blir tatt en avgjørelse om kommunen skal gå videre i utredningen av bomfinansiering av fylkesvei 30 mellom Støren og Røros.

OVERMODEN: Ordfører Sivert Moen (SP) mener fylkesveien er overmoden når det gjelder oppgradering.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Formannskapet i Holtålen sa tidligere denne måneden ja til å gå videre i neste fase i utbedringen av bompengefinansiert fylkesvei 30. Torsdag var saken til behandling i formannskapet i Midtre Gauldal.