Midtre Gauldal må bedre rutinene i mobbesaker

En rapport om mobbing i grunnskolen i Midtre Gauldal konkluderer med at kommunen jobber aktivt for å avdekke og følge opp mobbesaker. Likevel blir det påpekt at kommunen må bli bedre på dokumentasjon og rutiner i slike saker.

Leder av kontrollutvalget, Ann Karin Haugen (venste) forventer at rapporten blir fulgt opp.  Foto: Anette Vårvik

Nyheter

I mars bestilte kontrollutvalget i Midtre Gauldal en forvaltningsrevisjon med mobbing i grunnskolen som tema.