Mange militærkjøretøy i høst

Her er tips fra Forsvaret om hvordan du ter deg i trafikken når militære kjøretøy kommer rullende.

STORE: Militære kjøretøy av denne typen ruller rundt på lokale veier for tida. Denne kjører blant annet ved militærleiren på Fremo.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture med 50.000 soldater er i full gang, og øvelsen betyr for Melhus og Midtre Gauldal at det er mange militære kjøretøy å se.

Torsdag kveld kan det bli kolonner med militære kjøretøy på E6 fra Ulsberg til Verdal.

 Kombinasjonen av uvante sjåfører og store kjøretøy kan føre til trafikale utfordringer.


Her skal 400 soldater fra Canada bo

Hølondinger la søndagsturen til militærleiren som tar form på Gåsbakken.Kanadiske soldater har inntatt Melhus

Soldater er på plass på Fremo og Gåsbakken, og for noen betyr det penger i kassa.

 

Ulykker

Det har allerede vært flere ulykker der militært personell har vært involvert. Blant annet har det vært utforkjøring på Berkåk og en buss kjørte utfor på Gåsbakken slik at bussen sperret fylkesveien i flere timer.

– Det har vært noen små uhell. Alt i alt er vi glad for at det har gått bra under de ulykkene som har vært, og vi krysser fingrene for at det går bra i fortsettelsen av øvelsen, sier presseoffiser Rune Haarstad i HV12.

I forkant var Forsvaret og Statens vegvesen klar på at det kan oppstå ulykker under militærøvelsen.


Militærbuss kjørte utfor veien på Gåsbakken

- Alle er trygge, forteller presseoffiseren.

 

Kolonner

I startfasen og sluttfasen av øvelsen vil det være en del militære kolonner langs E6, E39 og på fylkesveier. Disse blir ofte varslet av Vegtrafikksentralen noen timer før kolonnene kommer.

Definisjonen på en militær kolonne er ifølge Haarstad, at det er mellom 6 og 12 kjøretøy i følge. Kolonnen skal være tydelig merket foran og bak.

– Det er ikke lov å kjøre forbi en militær kolonne hvis den er merket som kolonne, og en bryter loven om en gjør det, sier Haarstad.


Nå kommer disse rullende

Militærøvelsen Trident Juncture blir stadig mer synlig.

 

Militær trafikk

Ute på veiene og da særlig på fylkesveien og lokale veier på Fremo samt på Gåsbakken, vil det være en del enkeltkjøretøy som av militær karakter. I forbindelse med øvelsen er det mange militære kjøretøy som er på farten. Hovedbasen i Melhus er på Fremo, og der er det stor aktivitet bak den bevoktede porten.

På Fremo er det for eksempel en del store kjøretøy, og disse har ikke alltid hvite blinklys. Siden kjøretøyene ofte har vesentlig lavere fart enn øvrig trafikk, er det lett å falle for fristelsen for å kjøre forbi slik en bilist prøvde seg på på fylkesveien på Fremo. Det endte med nesten bråstopp for sjåføren som plutselig oppdaget at årsaken til lav fart på de militære kjøretøyene var at de skulle svinge av fra fylkesveien.

Dårligere sikt

– De militære kjøretøyene kan være bredere enn andre kjøretøy, og utsikten kan være mindre god. Vinduene i de militære kjøretøyene kan være små slik at sjåføren ikke ser så godt rundt seg. Da er det ekstra viktig at en tenker på å slippe fram kjøretøyene og er aktsom, sier Haarstad.

I Melhus er det mange kanadiske soldater, og disse skal blant annet øve på å kjøre beltevogner i terrenget. Pansrede kjøretøy skal fraktes på egnede lastebiler forklarer Haarstad.

Selve øvelsen er 25. oktober og fram til 7.–8. november. Før den tid kan det komme enda flere kanadiske soldater til distriktet.

– Det er ventet flere kanadiske skip til Orkanger, opplyser Haarstad.

Militærleiren på Fremo. Der er det adgangskontroll. Canada har etablert leir på området der det tidligere var militærleir. 

Kanadiske soldater kommer til Støren

Militærøvelsen Trident Juncture blir merkbar også i Midtre Gauldal, og kommunen får både utenlandske soldater og militærtrafikk.

 

Kjøretrening

Det norske Forsvaret har oppfordret de utenlandske soldatene til å trene på vinterkjøring og glattkjøring, men har ikke stilt krav om dette. Totalt 1800 militærsjåfører er ifølge Haarstad påmeldt glattkjøring og av disse er 800 amerikanske. De amerikanske er i gang med glattkjøringskurs på Lånkebanen. Det har ikke lyktes Trønderbladet å få svar på om de kanadiske soldatene skal trene på vinterkjøring.  Firmaet Transportkompetanse har glattkjøringskurs, og Frank Ilebekk opplyser at han ikke har kjennskap til om kanadiske soldater er påmeldt opplæring i glattkjøring.

Militære kjøretøy på Fremo. 

 

Kanadiske offiserer har sagt til Trønderbladet at værforholdene i Melhus er omtrent de samme som der de kommer fra, og de har opplyst at de kommer fra Quebec-området.


Skal trygge skolebarna under militærøvelsen

Melhus kommune setter inn ekstra tiltak for skoleelever når NATO-øvelsen blir merkbar.Frykter farlig smitte under NATO-øvelsen

Melhus Senterparti vil forsikre seg at utenlandske soldater ikke bringer med seg smittsomme dyresykdommer til Norge.