Lot som de var rumenere for å få jobb

Menn som er bosatt i Melhus, er dømt for identitetsjuks.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Nyheter

De to mennene ble pågrepet 4. september under en tverretatlig byggeplasskontroll på en byggeplass på Byneset, og nylig dømte Sør-Trøndelag tingrett de to mennene til fengsel i 45 dager. Tingretten mener at de har forfalsket ID-kort og har jobbet uten gyldig arbeidstillatelse.

I tillegg har retten pålagt at de falske ID-kortene blir inndratt. I bilen som de tiltalte disponerte, ble det funnet 14.900 kroner, men retten valgte ikke å inndra dette da det ifølge retten er et åpent spørsmål hvem pengene tilhører. De to tiltalte slapp å betale saksomkostninger ettersom de har opplyst til retten at de har ingen eller liten inntekt.

Den ene er 39 år og den andre 40 år. Begge er ifølge tingretten, ukrainske statsborgere og har bodd i Melhus. Etter at ID-jukset ble oppdaget, har de sittet i varetekt i Trondheim fengsel.

Kontroll

Ifølge tiltalen viste de fram forfalskede rumenske ID-kort til en entreprenør i Melhus i forbindelse med at han ville ha utført noe arbeid. De skal ha jobbet ei uke for en litauisk arbeidsgiver på et sted som er ukjent for politiet, og to uker på Byneset for melhusbyggen. Under den tverretatlige byggeplasskontrollen i regi av Arbeidstilsynet beslagla politiet ukrainske pass og rumenske ID-kort. De tiltalte har ifølge retten bekreftet at dokumentene tilhørte dem.

Saken var oppe i tingretten 2. oktober, og den ene erkjente straffskyld for forfalsket ID-kort og for å ha arbeidet uten å ha gyldig arbeidstillatelse. Den andre erkjente ikke å ha vist fram forfalsket ID-kort, men tilstod at han hadde jobbet uten gyldig arbeidstillatelse. Kripos mener at den ene hadde et totalfalskt ID-kort, og innehaveren forklarte at han skaffet seg dette ID-kortet for 2-3 år siden etter forslag fra en arbeidsgiver som han skulle arbeide for i Romania. I retten forklarte innehaveren at kortet var utstedt på et "merkelig kontor".

Det andre ID-kortet mener Kripos etter all sannsynlighet også er totalfalskt, og Kripos har undersøkt med rumenske myndigheter om innehaveren finnes i registeret. Ifølge Interpol Bucharest fantes personen ikke i deres database. Retten festet ikke lit til tiltaltes forklaring om at faren hadde fått tak i det i et statlig bygg.

De tiltalte har forklart at de var klar over at rumenske nasjonalitetsbevis ville gi dem muligheten for jobb i Norge. Den ene har tidligere søkt om arbeidstillatelse i Norge og har fått avslag.


Ulovlig arbeidskraft

Melhusbyggen skal ha vært klar over at de to mennene var ukrainske statsborgere og ble mistenkt for bruk av ulovlig arbeidskraft. Han skal ha kommet i kontakt med de to ukrainske mennene for 2-3 år siden. Aktor opplyste i retten at saken ikke er avklart for melhusbyggens tilfelle, men at saken trolig blir henlagt.


Bilforfølgelse endte ved Gimse bru

En person er pågrepet av politiets hundepatrulje i skogen ved Gaula.