Vil ha bort brusteinen i miljøgata

Melhus kommune vil ha brusteinene i Melhus sentrum fjernet, og få satt opp skilt på Brekkåsen.

MELHUS SENTRUM: Varaordfører Stine Estenstad (H) forklarer ulempene med brustein. Videre på rekka f.v. står Helge Stabbursvik fra Statens vegvesen, fylkespolitiker Karin Bjørkhaug (KrF), Egil Utseth fra fylkeskommunen, komiteleder Mikal Kvaal (H) (skjult), komitemedlem Stein Restad (Ap) og fylkespolitiker Gunn Iversen Stokke (Sp).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Under ei befaring varaordfører Stine Estenstad (H) inviterte fylkespolitikere og Statens vegvesen med på, ble det stilt en rekke krav fra Melhus kommunes side.