Næringslivets klager ble hørt

Nå blir byggesakene behandlet raskere

Melhus kommune klarer nå å få unna køa av byggesaker mye raskere enn før.

BYGGENÆRINGA: Næringsforeningsleder Hans Petter Øien Kvam er glad for at behandlinga av byggesaker går raskere, og er opptatt av at kommunen må legge til rette for elektronisk saksbehandling.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Vi har gjort en del grep og vi mener at vi har lyktes, sier enhetsleder Guri Vik i Melhus kommune.