Mary runder de 90

Mary Botnan fra Soknedal synes hun har hatt et rikt liv. Denne uka fyller hun 90 år, og har fått oppleve ei utrolig utvikling på alle hold i samfunnet.

FYLLER 90 ÅR: Mary Botnan fra Soknedal feiret nylig 90-årsdagen sin med ei trivelig helg på Savalen sammen med sin nærmeste familie. På selve 90-årsdagen i dag vil hun ha kaffen klar til de som måtte komme innom en tur. 

Nyheter

Fra treårsalderen vokste Mary opp på småbruket Sagmo etter at hennes foreldre Anna og Olaf Vagnildhaug hadde fått kjøpt og utskilt småbruket fra Merket. Plassen ligger like ved jernbanestasjonen på Garli. Småbrukerne fikk etter hvert dyrka opp litt jord, slik at familien kunne holde to kyr, gris, sauer og noen høner. I tillegg til småbruket arbeidet Olaf som maler hos NSB, mens mor Anna var heime og tok seg av gardsarbeid og de tre døtrene Mary, Maren og Agnes.