Jakt og dyregrav på timeplanen

Harejakt, rypejakt og ei dyregrav. Ikke en helt vanlig skoledag. Men det var nok heller ikke det Singsås fjellstyre så for seg heller da de tok med seg elevene på tur til Nekjådal statsallmenning.
Nyheter

– Jeg fikk være med på harejakt. Det var veldig gøy, forteller fjerdeklassingen Tobias Langmo.