Frp vil ha statlig styring av eldreomsorgen i Melhus

Eldreomsorgen i Melhus burde være statlig styrt, mener Melhus Fremskrittsparti.

Lisbeth Tiller sitter i Melhus formannskap og kommunestyre. 

Nyheter

Regjeringa foreslår å gi 172 millioner kroner ekstra til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, og Melhus Fremskrittsparti foreslår at Melhus blir én av prøvekommunene. Seks kommuner har fått delta i regjeringas forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen, og nå vil altså regjeringa at flere kommuner skal få prøve.

Søknad

– Jeg kommer til å fremme forslaget som en interpellasjon, sier Lisbeth Tiller i Melhus Fremskrittsparti til Trønderbladet.

I ei pressemelding forklarer Melhus Frp at Melhus kommune bør søke nå som seks nye kommuner får være med på forsøket.

– Dette er en kjempemulighet for Melhus kommune. Når vi ser at ansatte og rådmenn i forsøkskommunene er fornøyde, og at dette bidrar til å heve kvaliteten på eldreomsorgen til våre eldre, så er dette et forsøk Melhus kommune bør delta i, mener Tiller som sitter i formannskapet og kommunestyret.


211 millioner til pleie og omsorg

Agenda Kaupang mener at Melhus må fortsette snuoperasjonen innen pleie og omsorg, og at ikke bare eldre må bo hjemme framfor på institusjon.

 

Brukermedvirkning

Tiller mener at forsøket med statlig styring kan bidra til å gi eldre større brukermedvirkning og de ansatte økte kompetanse.

– Det er viktige tiltak for å gi våre eldre en bedre hverdag, mener Tiller.


Forventer at overskuddet i Melhus kommune blir mindre

Kostnadssprekk hos hjemmetjenesten fører til at tida med gullkantede overskudd er forbi.

 

Melhus formannskap ble tirsdag orientert om baksmellen i regnskapet slik Trønderbladet omtalte på tirsdag, og mye av baksmellen skyldes økte utgifter innen hjemmetjenester. Tidligere har kommunestyret vedtatt at kommunen skal gå i gang med prosjektet 100 år i eget hjem for å være forberedt på økt antall eldre.


Spyletoalett skal gjøre folk mer selvhjulpne

Melhus kommune skal innføre spyletoalett i kommunale bygg.Spør om hva er viktig for deg

Helsepersonell skal fokusere mer på hva som er bra enn på sykdom.