Legger om E6-trafikken ved Melhus sentrum

Tirsdag morgen blir det nytt kjøremønster igjen nord for Melhus sentrum.

Foto: Statens vegvesen 

Nyheter

Statens vegvesen varsler at det blir trafikkomlegging igjen på strekninga Melhus-Trondheim, og denne gangen gjelder det fra Brubakken nord for Melhus sentrum til Ekra. Fra tirsdag morgen skal veifarende benytte nytt nordgående felt.

Omlegginga skjer natt til tirsdag, og Statens vegvesen opplyser på sin nettside at trafikantene må regne med noe trafikkdirigering.

Nå skal vegvesenet få bygd om det sørgående feltet slik at rester av midlertidige rundkjøringer fjernes. Permanente skilt skal opp og vegvesenet skal også få utført annet arbeid.


Vil ha ny veiløsning

Bjørgum mekaniske verksted i Melhus mangler 150 meter vei på få å få en god adkomst for de mange tunge kjøretøyene som kommer til bedriften.

 

Den nye E6-strekninga skal ifølge vegvesenet være kjørbar 31. januar og helt ferdig til våren.


I høst blir det nytt kjøremønster på E6 igjen

E6-bygginga mellom Melhus og Trondheim går inn i den siste fasen, og bilistene må regne med veiomlegginger her og der.