Forventer at overskuddet i Melhus kommune blir mindre

Kostnadssprekk hos hjemmetjenesten fører til at tida med gullkantede overskudd er forbi.

Illustrasjonsfoto fra Buen og leiligheter i Melhus sentrum. 

Nyheter

Melhus kommune har hatt et overskudd i kommuneregnskapet på over 20 millioner kroner, men årets regnskapet kan ende med langt lavere overskudd ifølge rådmannen. Det kan bli uvant kost for politikerne som har vært vant til solide overskudd for Melhus kommune.


24 millioner i overskudd og noe går til bredbånd

I fjor ble det nok en gang tosifret millionoverskudd for Melhus kommune, og nå ønsker ordføreren å gi noen av millionene til bredbånd på Gåsbakken.

 

Ifølge tertialrapporten som rådmannen tirsdag legger fram for Melhus formannskap, kan netto driftsresultat bli omtrent 15 millioner kroner svakere enn resultatet for 2017. Svikten skyldes flere forhold som høyere forbruk og da særlig innen enheten hjemmetjenester samt at variabel lønn for ansatte i sin helhet skal føres i år. Tertialrapporten viser at merforbruket innenfor de ulike kommunale sektorene er ventet å komme på 17,9 millioner kroner.


Slik vil politikerne bruke 24 millioner kroner

Melhus kommune gikk med 24,4 millioner kroner i overskudd, og noe av pengene kan bli brukt på fiberkabler, lekeapparater og gangvei.

 

Kommunestyret vil ifølge rådmannens forslag, bli bedt om å sette av mer penger til flere av de kommunale sektorene. Blant annet trenger helse- og velferdssektoren 12,6 millioner kroner mer, og det er også behov for 3,9 millioner kroner ekstra til oppvekst og kultur.

Når det gjelder investeringer, peker rådmannen på at store prosjekter er skjøvet ut i tid. Blant dem er utsettelsen av nye barnehager på Korsvegen og Ler samt mindre forbruk på gatelys, brakker på Høyeggen skole, avløp og spillvannsløsning. Utsettelsen fører ifølge rådmannen til at årets låneopptak kan reduseres med 23,3 millioner kroner.


Bevilger nesten to millioner til lekeapparater på to skoler

Jubelen er sluppet løs hos elever og skoleansatte etter raus gave fra kommunestyret.

 

Derimot har andre investeringsprosjekter kostet mer enn budsjettert, og rådmannen viser til at det trengs 4,23 millioner kroner til å dekke utgiftene med sju prosjekter som krever ny eller tilleggsbevilgning. Blant dem er utvidelse av gravplassen ved Flå kirke og oppstart av konsulentarbeid for nye Gimse skole.


Delt løsning for idrettshaller

De nye idrettshallene skal plasseres hver for seg, og kulturskolen kan bli flyttet til området der nye Gimse skole skal bygges.Utsetter to barnehager

Rådmannen setter i gang ny anbudskonkurranse for to barnehager i Melhus og er betenkt over kraftig prisøkning.