En prest for folket

Oddbjørn Stjern kom ikke fra fakultetene, men fra grasrota, med reiseveske og bibel.
Nyheter

I oktober slutter Oddbjørn Stjern som sokneprest i Midtre Gauldal. Han blir 65 år, men nøler litt med å kalle seg pensjonist. Både på grunn av alderen, og fordi han skal fortsette som vikarprest i Nidaros bispedømme i halv stilling.