Ønsker flere leilighetsbygg på Støren

Moderne livsstil og firefelts E6 åpner opp for nye boformer på Støren, mener Løwi Eiendom.

13 av de 15 leilighetene i Soknes 1 er solgt. De har et areal fra 68 til 104 kvadratmeter. Aktiv Eiendomsmegling har tatt seg av salget, her ved meglerne Vetle Ingelstad (til venstre) og Bernt Skarsvaag.  Foto: John Lerli

Nyheter

I dag går det ei grense ved Håggåbrua for større leilighetsprosjekt i Gauldalen. Mange unge fra Støren har flyttet til Hovin, hvor det har vært et visst utvalg av mindre boliger for nyetablerte. I flere år har det vært forventninger til Korsen-området på Støren. Nå er bygningene revet, og Løwi Eiendom står klar for å utvikle området.