Nyveien i Soknedal tar form

E6-bygginga i Soknedal er svært synlig, og nå begynner kryss og bru å ta form.
Nyheter

E6-bygginga i Soknedal har vart i ett år, og nå blir det mer og mer synlig hvordan kryss og bruer blir.


Vegvesenet skryter av tålmodigheten til soknedalingene

Lokalbefolkningen i Soknedal har nå levd med byggingen av E6 Soknedal tett på kroppen i ett år. Fortsatt er det to år igjen til veien skal stå ferdig.

 

Denne strekninga skal være kjørbar i 2020, og da blir det endring i trafikkhastigheten. Mens trafikken i dag går i 50-60 km/t, kan det bli 80-sone (tunnel)eller 90-sone på strekninga. Dagens E6-strekning er 7,5 kilometer lang, og har en andel tunge kjøretøy på opp mot 25 prosent. Hver fjerde kjøretøy av de 7500 kjøretøyene som i snitt passere Soknedal pr. døgn, er altså en lastebil eller et annet tungt kjøretøy. Den nye E6-strekninga blir én kilometer kortere enn dagens vei.

Soknedalskrysset. 

 

Bomstasjonen kommer på Fossum, og taksten blir 38 kroner (foreløpig anslag).  Styringsramma for prosjektet er på omtrent 1,7 milliarder kroner, og bilistene skal betale 46 prosent av kostnadene gjennom bompenger.

Masser hentes ut av den kommende Soknedalstunnelen. 

 

Den neste E6-strekninga sørover bygges av Nye Veier, og det samme gjelder strekninga nord for Soknedal.


Nye Veier krever enda mer E6-sparing i Gauldalen

Ordførerne støtter at Ulsberg-Vindalsliene får komme foran i E6-køa. Det statlige veiselskapet vil at det skal spares inn enda mer på E6 fra Kvål til Støren.