Jakt på rovdyr fortsetter

Fellingstillatelsen på ulv er blitt forlenget, og det er også åpnet for lisensfelling av jerv.

Foto: NTB 

Nyheter

Fylkesmannen har forlenget fellingstillatelsen på ulv, og tillatelsen gjelder jakt i Selbu, Tydal, Røros, Holtålen og Midtre Gauldal kommune. I sistnevnte kommune gjelder tillatelsen til ulvejakt nord for Gaula.

Den siste fellingstilatelsen gjelder fra sist torsdag, og er begrunnet med at det mangler mange lam. Tidligere er det påvist via viltkamera at det har vært ulv i blant annet Midtre Gauldal. Rovviltnemnda har tidligere vedtatt at det skal være en kvote på tre betingede skadefellingstillatelser på ulv for perioden 1. juni til 15. februar neste år.

Ifølge en statusrapport fra Rovdata er det dokumentert 115-116 ulver i Norge i perioden 1. oktober-31. mars 2018, mens det pr. 31. mars er påvist 314 ulver i Sverige.

Fylkesmannen mener at det definitivt er tid for å ta sauene hjem fra utmarksbeite ifølge brevet der fellingstillatelsen for ulv er gitt. Den nåværende fellingstillatelsen gjelder til 20. september klokka 12.


Får skyte gaupe i Midtre Gauldal

Bønder i Midtre Gauldal har opplevd at gaupe, ulv og bjørn har forsynt seg av sauene.

 

Jerv

Jerv er også kjent for å ta sau, og Klima- og miljødepartementet har godkjent rovviltnemndas vedtak om lisensfelling av en totalkvote på 21 jerver i Midt-Norge. 8 av jervene kan skytes i prioriterte beiteområder i Trøndelag hvorav ett dyr kan felles i Forollhogna som blant annet ligger i Midtre Gauldal. Naturvernforbundet klaget på rovviltnemndas vedtak, og klagen er blitt avvist av departementet.

Lisensjakta på jerv startet 10. september og varer til 15. februar neste år.

Andre rovdyr

Tidligere har Fylksmannen gitt fellingstillatelse på gaupe og på bjørn. Fellingstillatelsen på bjørn som blant annet gjelder Midtre Gauldal og SElbu, går ut i dag mandag.