Delt løsning for idrettshaller

De nye idrettshallene skal plasseres hver for seg, og kulturskolen kan bli flyttet til området der nye Gimse skole skal bygges.

GAMMEL: Dagens Gimse skole er over 50 år gammel, og elever har også klasserom i brakker.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus formannskap ga tirsdag til kjenne sitt syn på hvor nye Gimse skole og de to nye idrettshallene skal bygges. I tillegg er kulturskolen dratt inn på nytt i kabalen, og formannskapet foreslår at spørsmålet om flytting av kulturskolen fra Melhus rådhus til skoleområdet på vestsida av Gaula, tas opp til våren.