Brødre har tatt opp kampen mot gjedda

Brødrene Håvard og Marius Andreassen bor rett ved Storvatnet på Lundamo, og er ivrige på å være med på å utrydde gjedda.
Nyheter

Etter at det er konstatert at det er fisket opp noen årsgamle gjedder i sommer og høst, har de to sammen med flere andre tatt flere av denne rovfisken der. De to brødrene har selv tatt opp over tyve gjedder på kort tid i høst og er rimelig sikre på at noen av gjeddene er satt ut i fjor.