Forebygging

Narkotika skal bli utrendy

Skoler på Melhus og Hølonda får mandag 24. september besøk av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som driver det forebyggende prosjektet «Bry Deg- si nei til narkotika».

BRY DEG-AKSJONEN: Bak Bry deg-aksjonen ligger ønsket om at færrest mulig skal begynne med narkotika og gjennom dette at flere får et godt liv, god oppvekst og bedre i stand til å nyttiggjøre seg de evner de er utstyrt med fra fødselen, forteller Arnt I. Eid i NNPF. Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB scanpix

Nyheter
Melhus vgs får besøk på dagtid, og om kvelden går turen til Gåsbakken/Eid skole på Korsvegen.

På Melhus forteller Mona og Arne Bratland sin gripende historie om sønnen som døde i overdose i sitt foredrag «Tør du?», til elever og ansatte på videregående skoler.

 På Hølonda samme kveld blir det foredrag for alle foresatte tilknyttet ungdomsskolene samt til elever fra og med 8. trinn. Kvelden starter med et Bry Deg-foredrag fra NNPF hvoretter ekteparet Bratland presenterer sitt foredrag «Tør du?».

Frivillig

Norsk Narkotikapolitiforening (www.nnpf.no) er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry Deg- si nei til narkotika.

Færrest mulig

- Vår motivasjon til å gjøre dette på skoler i Trøndelag, ligger i ønsket om at færrest mulig skal begynne med narkotika og gjennom dette at flere får et godt liv, god oppvekst og bedre i stand til å nyttiggjøre seg de evner de er utstyrt med fra fødselen.

Bry Deg søker å gjøre narkotikamisbruk utrendy samt å ansvarliggjøre foreldre og andre voksne til å bli tydelige veiledere/grensesettere, forteller Arnt I. Eid i en epost fra NNPF.


Arresterte bilpassasjer etter funn av narkotika

Politiet fant narkotika i en bil under en rutinekontroll i Melhus.Ruskjøring øker i omfang

Stadig flere blir tatt for å kjøre bil i ruspåvirket stand.