Halmdugnaden baller på seg

Bondelagslederen har aldri sett så mange rundballer i Melhus før.

Bondelagsleder Jorid Jagtøyen står ved en av rundballene på åkeren som hører til gården. 

Nyheter

- Jeg har fått telefon fra en bonde på Koppang om at hun nå har fått fôr til dyrene sine takket være halm fra Melhus, og jeg er bedt på kaffe dit som takk, sier Jorid Jagtøyen, leder for Melhus bondelag.

I august fortalte Trønderbladet at Melhus bondelag har dratt i gang halmdugnad, og dette vakte nasjonal oppsikt. Jagtøyen fortalte at hun og andre bønder har fått henvendelser fra gråtende bønder som fryktet at de måtte slakte ned buskapen.

Særlig bønder i Østerdalen har fattet interesse for halmen i Melhus, og har hatt kontakt direkte med kornbønder og med Melhus bondelag for å få fraktet halm fra Melhus til gårder sørpå. Halmen skal benyttes for å drøye fôret til husdyr ettersom gressavlingene mange steder har vært mindre enn vanlig på grunn av tørken i sommer.


Halmdugnad for tørkerammede bønder

Gråtende østlandsbønder kontakter melhusbønder for å få halm til sultne husdyr.

 

Melhus er den nest største kornkommunen i Trøndelag, og i det siste har det vært hektisk aktivitet på åkrene for å få tresket kornet. Jagtøyen ble i helga ferdig med treskinga på de nesten 300 målene hun har. Særlig søndag var det ideelle forhold for treskinga på grunn av den såkalte "bjønnvinden", forteller Jagtøyen. På åkrene hennes dyrkes såkorn.


Bøndene får 525 millioner kroner i krisepakke etter tørkesommeren

Bondeorganisasjonene og staten er blitt enige om en krisepakke på 525 millioner kroner.

 

Rundt om i Melhus ligger det nå mange rundballer.

- Det har vel aldri vært laget så mange rundballer før, og det er bønder som ikke har presset halm før som har gjort det i år, forteller Jagtøyen.

Rundballer på Søberg. 

 

I Melhus er det ikke topp avlinger på grunn av ujevn sommer, og Jagtøyen sier at det enkelte steder er lite halm.


Den store familiedagen på gården på Kvål nærmer seg

Under årets landbruksdag på Kvål vil matproduksjon i et klima i endring være et sentralt tema.