Frykter farlig skolevei under militærøvelsen

Politisk komite i Melhus vil at Forsvaret skal betale utvidet skoleskyss.

Den første snøen kan ha kommet når soldatene ankommer Melhus og Midtre Gauldal. Illustrasjonsfoto fra Forsvaret. 

Nyheter

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil føre til mye militærtrafikk på veier i Melhus og Midtre Gauldal.

Komite for teknikk og miljø har etter forslag fra Stein Restad (Ap), vedtatt at rådmannen skal innvilge skoleskyss og utvidet sikringskjøring for skoleelever mens militærøvelsen pågår. Kostnadene for dette ønsker Melhus kommune at Forsvaret dekker.


500 kanadiske soldater til Gåsbakken

Innbyggertallet på Gåsbakken blir fordoblet under den store militærøvelsen Trident Juncture, og det blir også stor militær aktivitet ellers i Gauldalen.

 

Under et folkemøte på Gåsbakken der Forsvaret, Fylkesmannen, politiet, Statens vegvesen og ordfører Gunnar Krogstad var innledere, kom det fram at folk må regne med mye militærtrafikk spesielt på fylkesveier og E6. Gåsbakken, Fremo, Øysand og Støren er steder der soldater vil være utplassert, og de skal ha trening i nærområdet. Det er i slutten av oktober at øvelsen vil bli særlig merkbar i Melhus og Midtre Gauldal. 1500 soldater er ventet til de to kommunene.

Dessuten skal store mengder utstyr fraktes til og fra Trøndelag. Under transport kan det bli kolonner med opptil 12 kjøretøy i rekke, og vegvesenet minner om at det ikke er tillatt å kjøre forbi slike kolonner. Soldatene skal trenes på kjøring på glatt føre før de drar ut i felten.

Flere tok under folkemøtet på Gåsbakken at de er urolige for hvordan skoleveien vil bli for ungene når det samtidig blir mye militærtrafikk, og det kom fram ønske om sikringskjøring. Videre påpekte folk at gatelysene som hadde stått på i hele sommer, ikke virket nå i høst.


Anna får sikringskjøring

Fylkesmannen har stadfestet at Anna (11) skulle hatt sikringskjøring fra 1. november.

 

Oberst og leder Håkon Warø fra HV12 sa at han er trebarnsfar og at han har forståelse for at folk er bekymret. Samtidig minnet han om at det er viktig å bruke refleks og at det er viktig at ungene blir fortalt om at det vil være en del trafikk på veiene.


Kanadiske soldater kommer til Støren

Militærøvelsen Trident Juncture blir merkbar også i Midtre Gauldal, og kommunen får både utenlandske soldater og militærtrafikk.