Forsøker å stoppe salget av huset på Ler der 38-åring ble drept

Melhuslista mener at ingen vil bo i huset der en 38-åring ble drept.

ÅSTED: Inne i huset ble Råger Holte funnet drept. Ifølge dommen ble han drept med over 100 bajonettstikk.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Jeg mener at Melhus kommune må rive huset på Ler, sier Sigmund Gråbak (Melhuslista).

Gråbak forteller at han har fått mange reaksjoner fra folk på kommunens beslutning om å legge huset der Råger Holte ble drept, ut for salg. I forrige uke skrev Trønderbladet om at administrativt ansatte og deriblant assisterende rådmann Trude Wikdahl og enhetsleder Morten Børseth, har bestemt at huset ikke skal rives. I stedet vil kommunen at huset skal legges ut for salg på det åpne markedet.


River ikke huset på Ler

Huset der Råger Holte ble drept, blir lagt ut for salg.


Tar opp saken

Under tirsdagens formannskapsmøte vil Gråbak ta opp saken fordi han mener beslutninga om at huset ikke skal rives, er feil. Melhuslista viser til at administrasjonen mener at kommunen ikke har behov for boligen, og stiller seg undrende til at huset kan selges med den forhistorien den har.


Lerdrapet: Høyesterett avviser anken fra drapsdømt melhusmann

Et enstemmig ankeutvalg har avvist anken fra den drapsdømte 28-åringen, og dermed blir dommen på 14 års fengsel stående.

 

I stedet for at den kommunale boligen legges ut for salg, mener Melhuslista at kommunen skal rive huset og invitere Statens vegvesen til samtale om utbedring av fylkesveien som går like ved huset. Både fylkesveien og elva Kaldvella går tett inntil husveggen, og Gråbak sier at brua på stedet er smal. Enhetsleder Børseth opplyste i forrige uke til Trønderbladet at Statens vegvesen har signalisert at det ikke foreligger planer om å innløse huset og så bygge gang- og sykkelvei.

Kostet 1,7 millioner

Børseth har også fortalt i Trønderbladet at kommunen betalte 1,7 millioner kroner for eiendommen som består av en enebolig og et uthus. Kommunen hadde nylig pusset opp eneboligen da Råger Holte flyttet inn høsten før han ble drept med over 100 bajonettstikk. Etter drapet i januar i fjor, ble huset stående tomt ettersom det var avsperret av politiet og først da Høyesterett i vår avviste anken fra den drapsdømte 28-åringen, ble huset frigitt.


- Når en tar i betraktning det som har skjedd i huset, er ikke 1,7 millioner kroner en stor sum, sier Gråbak fra Melhuslista.


Skal se på pukkverk i Vassfjellet og vei for bedrift

Melhuspolitikerne drar på befaring for å se nærmere på pukkverket i Vassfjellet og Bjørgum mekaniske verksteds problemer med atkomsten.