Vil ikke se på nattevakta igjen

Bygdelista mener at nattevaktordninga i Singsås må vurderes på nytt. Men det er ordføreren ikke klar for.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Nattevakta ved Singsås bo- og dagsenter bør ikke legges ned nå, mener Bygdalista.