Skal se på pukkverk i Vassfjellet og vei for bedrift

Melhuspolitikerne drar på befaring for å se nærmere på pukkverket i Vassfjellet og Bjørgum mekaniske verksteds problemer med atkomsten.

Bjørgum mekaniske verksted der Svein Atle Berdal (t.v.) er daglig leder, håper politikerne kan hjelpe bedriften med å få en bedre atkomst fra E6. T.h komiteleder Mikal Kvaal (H). 

Nyheter

Melhus formannskap skal ha møte førstkommende tirsdag, og møtet starter med to befaringer.

Ifølge møteinnkallinga går den første befaringa til Vassfjell pukkverk i Skjøla som er på grensa mellom Trondheim og Melhus. Franzefoss har slik Trønderbladet har skrevet om, planer om å utvide pukkverket i retning Melhus. Dette har skapt misnøye hos naboer, og nå skal altså formannskapet se på forholdene. Melhus kommune glemte å sende inn høringsuttalelse innen fristen, men ordfører Gunnar Krogstad opplyste til Trønderbladet at han ville be om utsatt frist slik at formannskapet rakk å uttale seg.


Vil ikke ha utvidelse

Hilde Skeie og Leif Lambine reagerer sterkt på Franzefoss' planer om å utvide pukkverket i Vassfjellet.

 

Den neste befaringa på tirsdag går til Bjørgum mekaniske verksted som ber om at den nye atkomsten til bedriften vurderes på nytt. Trønderbladet har skrevet om at bedriftens ledelse ønsker at tyngre kjøretøy får atkomst via en avlingsvei og ikke via en bom ved E6. Årsaken er at bomløsninga vil kreve politieskorte mens 150 meter mangler på at bedriften kan bruke avlingsveien som atkomst for lange kjøretøy. Melhus formannskap har tidligere godkjent reguleringsplanen der bomløsninga var tegnet inn.


Vil ha ny veiløsning

Bjørgum mekaniske verksted i Melhus mangler 150 meter vei på få å få en god adkomst for de mange tunge kjøretøyene som kommer til bedriften.