Bor på eggen

Ser du hvor dette er?

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Boligbygginga på dette tettstedet har omtrent skjedd i etasjer. Boligfeltet øverst på bildet har med et ord i tittelen å gjøre, og det har også boligrekka nederst. Den øvre delen er en morenerygg fra istida, og det viste da seg å være utfordrende å bygge tunnel gjennom den da det var snakk om høyhastighetstog.