Får skyte gaupe i Midtre Gauldal

Bønder i Midtre Gauldal har opplevd at gaupe, ulv og bjørn har forsynt seg av sauene.

  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix, Cornelius Poppe NTB scanpix

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag har forlenget tillatelsen til at det kan skytes ei gaupe i deler av Midtre Gauldal.

Fellingstillatelsen er gitt etter funn av flere kadavre, og i tillegg er det forsvunnet åtte sauer og lam fra inngjerdet innmarksbeite hos Eivind Amdal i Midtre Gauldal.

Ifølge søknaden fra det interkommunale skadefellingslaget, er gaupe tidligere filmet under angrep av et lam innenfor gjerdet og gaupa skal da ha vist avvikende atferd. Gaupa skal ha angrepet på nytt da bonden tok dyrene inn i fjøset.

Fellingstillatelsen fram til mandag klokka 12. Fylkesmannen viser i brevet som er stilet til Holtålen kommune siden skadefellingslaget håndteres derfra, at NINA registrerte 15,5 ynglinger av gaupe før jakta startet i år. Ifølge brevet fra Fylkesmannen er gaupe med unger unntatt fra fellingstillatelsen. Fylkesmannen har satt av 33.600 kroner til fellingsforsøket.


Sju hunngauper er skutt i vinter

Kvoten for hunngauper er ikke blitt fylt under vinterens jakt.

 

29. august fikk for øvrig Selbu fellingstillatelse for bjørn etter at det ble funnet en nylig drept bjørn ved Blekvollen i Selbu.


Bjørn skutt i Midtre Gauldal

I fjor jaktet rovdyrjegere på bjørn i Midtre Gauldal, og da den dukket opp rett før påske, ble det gitt tillatelse til å skyte den.

 

Tidligere har Fylkesmannen gitt fellingstillatelse på bjørn og ulv i Midtre Gauldal, og årsaken er funn av rovdyrdrepte dyr. Skadefellingstillatelse for ulv ble gitt etter at det ble funnet drepte sauer og lam i Fordalen i Midtre Gauldal og fordi det var avbildet ulv på viltkameraet ved Singsås. Fellingstillatelsen gikk ut 31. august.

  Foto: NTB