Vil ha ny veiløsning

Bjørgum mekaniske verksted i Melhus mangler 150 meter vei på få å få en god adkomst for de mange tunge kjøretøyene som kommer til bedriften.

LØSNINGEN: Bak daglig leder Svein Atle Berdal ved Bjørgum mekaniske verksted og komiteleder Mikal Kvaal (H) ligger avlingsveien som de ønsker å få forlenget for å gi ny atkomst til bedriften. 

Nyheter

– Daglig kan vi ha 35 kjøretøy over 7,5 tonn, og noen av dem vil være for lange til å komme seg gjennom E6-undergangen som er bygd ved bedriften, sier daglig leder Svein Atle Berdal i Bjørgum mekaniske verksted.