Jegere i Melhus og Midtre Gauldal må ta prøver av hjortedyr

Jegere skal sikre inntil 11.000 prøver fra elg, hjort og villrein som skal testes for skrantesyke i løpet av årets jakt.

MÅ TA PRØVER: Elgjegere i mange trønderske kommuner er blant dem som må ta prøver av dyra de feller. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix 

Nyheter

Det er Miljødirektoratet som pålegger landets jegere i kartleggingsområdene for skrantesyke å sikre prøvene. I alt skal 30.000 elg, hjort og villrein skal testes for skrantesyke i løpet av året. Målet er å lære mer om sykdommen og de ulike variantene av den som finnes i Norge.


Godtar ikke lang jakttid på elg

Melhus vil ha nedkortet jakttida på elg, og mener at skrantesyke ikke er god nok grunn til å ha jakttid til jul.

 

Mange prøver i Trøndelag

Kommunene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de utvalgte områdene. Blant områdene der det skal tas prøver er Melhus og Midtre Gauldal og kommunene østover mot svenskegrensen avgrenset til Tydal i sør og Meråker i nord. Bakgrunnen er at det i mai og juni 2016 ble påvist skrantesyke hos to elgkuer i Selbu. I tillegg er en rekke kommuner tilfeldig utvalgt til å være med på prøvetakingen, deriblant Rennebu, Meldal, Orkdal, Agdenes og Røros.


Hjerterått av Mattilsynet

Leserinnlegg om foringsforbudet

 

23 tilfeller i Norge

Skrantesyke eller CWD (Chronic Wasting Disease) er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 42.337 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 23 tilfeller av sykdommen. Så langt i år har fem dyr, alle villrein i Nordfjella, fått påvist den alvorlige sykdommen. Det er avgjort at hele villreinstammen i Nordfjella skal utryddes i håp om at også sykdommen vil bli det.


Sløv elg hadde ikke skrantesyke

Fallviltgruppa fikk tatt prøve av den sløve elgkua på Korsvegen, og det viser seg at det er en helt annen forklaring på sløvheten enn skrantesyke.