1000-årig bautastein gjenreist på Rognes

Bautasteinen for storbonden Orm Lyrgja på Bones-gården er kommet til heder og verdighet igjen.

BAUTASTEIN: Erik og Anne Sundet Bones står foran bautasteinen som tirsdag ble gjenreist.  Foto: Brit Sundet

Nyheter

- Bautasteinen er blitt reist opp igjen. Den var steinhelle for Nordstu Bones, sier Steinar Bones.

Dramatikken på Bones

For drøyt 1000 år siden ble det reist to bautasteiner på Buanes i Midtre Gauldal, og disse to var til minne om storbonden Orm Lyrgja og kona Gudrun. Gudrun var kjent som Lundesola, og var datter til Bergtor på Lunde som i dag er i Melhus. Snorre Sturlason nevner paret i saga om Håkon jarl fordi Håkon jarl sendte bud etter Gudrun.

Jarlen var kjent for å være kvinneglad, og mente at han kunne få hentet kvinner i dalen. Trellene til Håkon jarl ble sendt av gårde for å hente Gudrun, og Gudrun sa ifølge sagaen at hun ikke ville komme til Håkon jarl uten at han sendte vekk Tora på Rimol som jarlen skal ha hatt som frille. Orm Lyrgja sendte ifølge sagaen, hærpil ut til fire kanter. Før bøndene rakk å angripe Håkon jarl, ble jarlen drept av trellen Kark i grisebingen hos husfrue Tora på Rimol i Melhus.


Sammenligner Thora-komponist med Mozart

Notene til operaen Thora paa Rimol er nettopp utgitt, og operasanger Harald Bjørkøy mener at Melhus er satt på verdenskartet.

 

En tredjedel

Tirsdag ble den ene bautasteinen gjenreist på den ene Bones-gården. Steinar Bones forteller at det er tre Bones-gårder som opprinnelig var én gård, og at bautasteinen nå står på grensa mellom to av gårdene.

Dagens bautastein er en tredjedel av den opprinnelige bautasteinen, og Bones anslår den til å være 1,5-1,6 meter høy. Under bakkenivå er det ifølge Bones, 0,5-0,6 meter.

Det var altså to bautasteiner, og Bones forteller at den ene skal ha bikket ut i elva. Den andre ble tegnet av Gerhard Schøning da han dro forbi på 1700-tallet. Men på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet skal bautasteinen ha blitt kløvd i tre etter å ha falt ned.

- Den ene delen ble til steinhelle på gården, men de to andre delene kan ha blitt brukt i ei låvebru eller i en gjødselkjeller, forteller Bones.


Mange små vikinger på sletta

Drapet på Håkon jarl på Rimol var så skjellsettende at historien lar seg fortelle også 1000 år etter.

 

Ble gjenreist

Skjebnen som dørhelle frister bautasteinen ikke lenger. Da eieren av Nordstu Bones søkte om å få rive gammelstua, kom ansatte fra Fylkesmannen på befaring for å vurdere om huset var bevaringsverdig. Huset kunne rives, og tomta blir til plen, forteller Steinar Bones som er bror til Svend Erik Bones som eier Nordstu Bones. Tirsdag ble bautaen gjenreist, og den vitner igjen om Orm Lyrgja og Lundesola som ifølge sagnet ble 100 år gamle.