Snart åpner fylkesveien til Klæbu igjen

Fylkesvei 704 har vært stengt mellom Røddekrysset og Tanem siden 25. juni. Men ved midnatt søndag åpner veien for trafikk igjen.
Nyheter

Det er Statens vegvesen som bygger 3,1 kilometer ny fylkesveg på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, og åpningsdagen er etter planen.

- I sommer har entreprenørene prioritert å jobbe i området rundt Hallanbrua og østover mot Klæbu. Der har grunnforholdene vært utfordrende. For å få til sikker bygging kunne vi ikke ha ordinær trafikk gjennom anlegget. Entreprenøren har stått på og jobbet hardt i varmen, og vi har fått gjort det vi skulle, sier kontrollingeniør Maria Langland Nyutstumo i Statens vegvesen i en pressemelding.


Snart stenger hovedveien til Klæbu

Regner med å bli ferdig med nyveien på senhøsten.

 

- I tillegg har vi bygd ferdig veien på deler av anlegget, lagt asfalt, arbeidet med vann og avløp, elektro og gjort mye fjellsikring nær vei, sier Nyutstumo. Også i fjor ble veien sommerstengt. Når den blir ferdig blir det en tofeltsvei med bredde på 8,5 meter, rumlefelt mellom kjørebanene og fartsgrense på 80 km/t. I tillegg blir det gang- og sykkelvei langs hele strekningen, lokalveier og kollektivterminal med parkeringsplasser på Tanem.

Nye kjøremønstre

Trafikantene vil møte nye kjøremønstre når vegen åpner igjen.

  • Det gamle Røddekrysset har nå blitt ei rundkjøring. Derfra og opp til Skjøla er den nye veien ferdig, og trafikken går følgelig på ny vei på denne strekningen.
  • Ved den nye Hallanbrua er fylkesveien lagt i en midlertidig trasé under brua, for så å gå på ny ferdig vei bort til rundkjøringa på Tanem.
  • Fra Skjøla og ned til Hallanbrua vil trafikken gå på utsiden av de to fjellskjæringene, slik det var før ferien, fordi det fortsatt gjenstår arbeider i skjæringene.

- Selv om deler av veien nå er ferdig, vil vi påpeke at det fortsatt er et anleggsområde. Vis hensyn til arbeiderne på og langs vegen. Fartsgrensen gjennom anlegget er 50 km/t. Korte stopp og lysregulering vil forekomme også utover høsten, sier Nyutstumo. Framkommeligheten for gående og syklende er som tidligere i anleggsperioden. Det er fortsatt trangt på deler av strekningen. Arbeidet med gang- og sykkelveien pågår. Bussrutene vil gå som normalt over Skjøla fra mandag 13. august.


Halvveis til Klæbu

Den nye fylkesveien fra Rødderkrysset til Tanem skal åpnes i høst.

 

I rute til å åpne før jul

Byggetid for prosjektet er drøyt halvannet år med antatt ferdigstillelse senhøsten 2018. Det er entreprenøren Søbstad AS som står for utbyggingen, og prislappen er 185 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før snora kan klippes for ny vei.

Dette skal gjøres utover høsten:

  • Ferdigstille siste del av veien mellom Skjøla og Hallan
  • Bygge ferdig gang- og sykkelveien på hele strekningen
  • Elektro og vann- og avløpsarbeid
  • Fjellsikring
  • Støytiltak
  • Grøntarbeid

- Arbeidet går bra. Vi regner med at den nye veien er ferdig seinhøsten i år, sier Nyutstumo.