700 meter med ny E6 på torsdag

Den nye strekningen er fra Bjørgum til Jaktøyen, mellom Klett og Melhus.

E6: Fra morgenen torsdag 9. august blir cirka 700 meter ny E6 tatt i bruk. 

Nyheter

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 9. august. Vegen vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natta, men trafikantene må regne med noe trafikkdirigering, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Rundkjøring fjernes

Etter omlegginga vil E6-trafikken på denne strekningen gå på det som skal bli de to sørgående feltene når ny firefelts E6 er ferdig. Samtidig blir rundkjøringa på E6 ved Jaktøyen fjernet.

– De to bussholdeplassene langs E6 på Bjørgum blir også fjernet nå. Nye bussholdeplasser vil komme på Bjørgum langs den nye lokalvegen mellom Brubakken og Klett, men ikke før rundt i oktober i år. I tidsrommet fram til da blir det ingen bussholdeplasser på Bjørgum, sier Soknes.

Av- og påkjøring til Bjørgum verksted og eiendommene på vestsiden av E6 skjer i et ordinært T-kryss. De som bor på østsiden må bruke samlevegen som går parallelt med E6, og kjøre inn til Brubakken og deretter inn på E6.

Anleggsaktivitet i sommer

Det har vært en del anleggsaktivitet i sommer. Aktivitetene har blant annet omfattet bygging av veg, inkludert legging av asfalt, utlegging av lette fyllmasser på Hårstad, etablering av fundamenter for støyskjermer og bakkeplanering.

– Utover høsten vil mer og mer av ny E6 bli tatt i bruk. Åpning av firefelts motorveg kan imidlertid ikke påregnes før våren 2019, sier Soknes.


Vil ha Lerkrysset flyttet til sør for Kvål sentrum

Melhus kommunestyre har banket gjennom reguleringsplanen for ny E6, men vil ha erstatning for Lerkrysset.


Gladmelding fra Nye Veier:

Vil bygge ny E6 fra Kvål til Melhus fra 2019

Søndag kom meldingen: Nye Veier setter strekningen Kvål – Melhus høyt på sin prioriteringsliste. De ønsker byggestart høsten 2019.


Må rive 150 bygninger

Nye Veier planlegger å rive de første husene før sommerferien. To firma har fått riveoppdraget.


Det nye Lerkrysset

Kommentar om E6-rampene ved Kvål