Se opp for plastgjenstand i veibanen

Vegtrafikken anbefaler at kjørende på strekninga Hovin-Støren er ekstra observante.
Nyheter

Torsdag morgen har Vegtrafikksentralen midt sendt ut varsel om at det ligger en støtfanger eller lignende stor plastgjenstand i veibanen. Dette gjelder E6 på strekninga Støren-Hovin, og da i nordgående løp.