Fare for skybrudd

Onsdag ettermiddag kan det komme så mye regn at det er fare for flom.

De partiene som har mørkest blåfarge, er de områdene som ventes å få mest nedbør.  Foto: Meteorologisk institutt

Nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at det lokalt kan komme en del regn og at det kan bli torden. Dette gjelder spesielt indre deler av Sør-Trøndelag. Farevarselet er sendt ut for blant annet Midtre Gauldal og Melhus.

Selv om det ikke kommer regn lokalt, kan kraftige regnbyger andre steder føre til mye vann i bekker og elver slik at det er flomfare lengre ned i vassdraget. Bakken er svært tørr, og den klarer derfor ikke å ta unna store nedbørsmengder.

Nedbøren vil være svært etterlengtet ettersom det har kommet lite nedbør over lengre tid. Trønderbladet skrev i går om at Trønderenergi venter høye strømpriser som følge av lite vann i regulerte innsjøer og elver. For tida fordamper det mer fra magasinene enn mengden vann som kommer inn i magasinet.


Dyr strøm i vente

Trønderenergi mener at folk må regne med høye strømpriser framover.


Klokka 07 var det 10,2 grader på Kotsøy målestasjon mens det var 14,3 grader i Soknedal. Det er lettskyet vær, og det ventes høye temperaturer midt på dagen.


Klarte ikke å varsle kjempebygen på Kvål

Meteorologisk institutt så det kom en tordenbyge, men klarte ikke å forutse at det ble ekstremnedbør.

 

I juni i fjor kom det en kjempebyge over Kvål, og den førte til lokale oversvømmelser med skader på hus, veier og enger. Ut fra erfaringa med de mange skadene på Kvål, har Melhus kommune også sendt ut varsel varsel om mulig styrtregn, og anbefaler folk til å sjekke blant annet om avløpsveier og dreneringsveier er åpne.


Voldsom haglbyge: - Ganske heftig, sier ordføreren som fikk filmen den

Ordfører Sivert Moen fikk filmet den voldsomme haglbygen som førte til at trafikken stoppet helt opp.