Amerikanere kom for å se sine forfedres hjemsted

Med god hjelp fant de ut hvor de kom fra.
Nyheter

De fem besøkende var etterkommere av Hans Olsen Østlyngen som var født i 1809 og hans frue Elen Marie Olsdatter Moholt fra Strinda.