Tiltalt for vanskjøtsel av katter

Leinstranding er tiltalt for å ha unnlatt å gi 25 katter mat og helsestell.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

14. september må en leinstranding møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge tiltalen skal 67-åringen ha unnlatt å gi mat og helsehjelp til de mange kattene som han hadde.

Tiltalemyndigheten mener at mannen holdt minst 25 katter.

- Ved inspeksjon fra Mattilsynet som ble påbegynt torsdag 5. oktober i fjor ble det observert at kattene han hadde ansvaret for var syke, skadet eller avmagret. Kattene var videre ville slik at det var vanskelig eller umulig å håndtere eller stelle dem. Det ble under inspeksjonen innfanget 18 katter hvorav 17 hadde så dårlig helsetilstand at de måtte avlives, heter det i tiltalen.

Videre i tiltalen heter det at kattene bodde utendørs og kun hadde tilgang til en falleferdig og uoppvarmet driftsbygning der det blant annet lå søppel og innredningsdeler spredt utover gulvet. Dessuten skal kattene ifølge tiltalen, ikke hatt tilgang til liggeplasser tilpasset utendørshold om vinteren.

I dyrevernlovens paragraf 37 står det at overtredelse av loven kan gi bøter eller fengsel inntil ett år, og at grove overtredelser straffes med fengsel i inntil tre år. Ifølge tiltalen kan straffelovens paragraf 79 komme til anvendelse, og der heter det at straffen kan bli forhøyet.

Trønderbladet har kontaktet Mattilsynet, og seksjonssjef Heiko Paulenz sier at siden dette er en pågående sak som skal for retten, ønsker Mattilsynet ikke å uttale seg om saken mens den pågår fordi de mener de ikke har lov til det.