Dyr strøm i vente

Trønderenergi mener at folk må regne med høye strømpriser framover.

NESTEN TØRT: Lundesokna på Lundamo er blant vassdragene med svært lite vannføring for tida.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– I Midt-Norge har vassdragene ikke vært så tørre på over 70 år, og dette er ekstremt, sier prosjektleder Bernhard Kvaal i Trønderenergi.