Åpnet Gaula igjen

Litt regn førte til at Gaula fiskeforvaltning endret på det uvanlige vedtaket.

Gaula ved Støren sist søndag. 

Nyheter

Gaula fiskeforvaltning har åpnet hele Gaula igjen, og det gjelder også sidevassdragene. Årsaken er at det har kommet litt regn og at vanntemperaturen har vært på vei ned.

Fredag stengte Gaula fiskeforvaltning de øvre delene av Gaula samt sidevassdragene  Bua, Fora og Sokna.


Stopper fisket øverst i Gaula og i sidevassdrag

Det er nå så lite vann i Gaula at styret for Gaula fiskeforvaltning er alvorlig bekymret, og fiskere er skuffet over bortkastede penger.

 

Dette skapte reaksjoner hos Haltdalen fjellstyre som mente det var urimelig at bare de øvre delene av vassdraget var stengt når det kunne være like lite vannføring på Støren som ved Eggafossen. Haltdalen fjellstyre mente at hele Gaula burde være stengt og ikke bare den delen av Gaula som er i Holtålen.


Krever hele Gaula stengt for laksefiske

Haltdalen fjellstyre er kritisk til at bare de øvre delene av Gaula er stengt på grunn av lav vannstand i elva.


Vannføringa i Gaulfossen som er et viktig parameter for om elva skal stenges eller andre restriksjoner som lett fiske, har tatt seg litt opp. Tirsdag morgen lå den på 28 kubikkmeter i sekundet mens den var helt nede i drøyt 2 kubikkmeter i sekundet i helga. Vannføringa i Eggafossen tirsdag morgen var 5,1 kubikkmeter i sekundet.

Fiskere haler fangst på land ifølge laksebørsen til Gaula natursenter. I dag er det for eksempel registrert en laks på 10,5 kilo, og den er tatt på Hovin. Så langt i juli er det tatt 321 lakser i Gaula ifølge laksebørsen.

Daglig leder Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning opplyser at situasjonen for Gaula vurderes fortløpende fra dag til dag.