Krever hele Gaula stengt for laksefiske

Haltdalen fjellstyre er kritisk til at bare de øvre delene av Gaula er stengt på grunn av lav vannstand i elva.

Det er knapt nok vannføring i Gaula for tida, og dette bildet ble tatt på søndag og viser Støren jeger- og fiskerforenings vald. 

Nyheter

I et brev til Gaula fiskeforvaltning krever Haltdalen fjellstyre at hele Gaulavassdraget stenges for fiske inntil det kommer nok nedbør til å gi betydelig økt vannføring. Værprognosene viser at det ikke er ventet nedbør med det første, og at det i stedet skal bli en varmebølge.

Trønderbladet skrev søndag om at Gaula fiskeforvaltning har bestemt seg for å stenge den delen av Gaula som er i Holtålen samt sidevassdragene. Stengevedtaket ble gjort på fredag, og var bare kunngjort på Gaula natursenters side. Trønderbladet møtte tre fiskere fra Tynset nede ved Gaula på søndag, og de fortalte at de ikke hadde hørt at det var så lav vannstand i Gaula. De reagerte på at de hadde brukt nesten 1000 kroner på fiskekort, og så viste det seg at muligheten for å få laks var liten.

Mohammad Ali, Ali Shakhzadeh og Sakhidad Kazemi står nede på elvebunnen. De ga opp å fiske laks på Støren. 

 

Nyheten om at deler av Gaula som er en av Norges beste lakseelver var stengt for laksefiske, ble fanget opp av NTB.


Stopper fisket øverst i Gaula og i sidevassdrag

Det er nå så lite vann i Gaula at styret for Gaula fiskeforvaltning er alvorlig bekymret, og fiskere er skuffet over bortkastede penger.


Etterlyser informasjon

- Vi i Haltdalen fjellstyre er i utgangspunktet positive til vedtaket om å stenge elva for fiske og mener at det er rett å gjøre dette på nåværende tidspunkt. Men vi stiller store spørsmålstegn ved å bare stenge for fisket i en svært begrenset del av Gaula, samt sidevassdragene Fora, Bua og Sokna. Administrasjonen i Haltdalen fjellstyre er av den oppfatningen at fisket må stenges i hele vassdraget, skriver fjellstyret i brevet til Gaula fiskeforvaltning.

Fjellstyret viser i brevet at de ble oppmerksom på at den delen av Gaula som er i Holtålen, var blitt stengt etter å ha lest om det i media på søndag. Av hensyn til fiskekortsalget burde rettighetshavere ha blitt underrettet rett etter at vedtaket var blitt gjort, mener fjellstyret.

Tidligere har Gaula fiskeforvaltning innført såkalt lett fiske der det er begrensninger i redskapsbruken. Årsaken var at vannstanden er lav, og at vannføringa var kommet under minstekravet i Gaulfossen.


Innfører fiskerestriksjon i Gaula

Vannstanden i en av Norges beste lakseelver er så lav at det er kun tillatt med lett fiske, og det har Gaula fiskeforvaltning aldri opplevd i juni.


Minstekravet er 25 kubikkmeter i sekundet, og Haltdalen fjellstyre viser til at vannføringa i Gaulfossen på søndag bare var 2,8 kubikkmeter. Fjellstyret mener at dersom det gjøres beregninger av vannføringa basert på elvas bredde, burde alt tale for at mer av Gaula burde stenges for fiske.

- Et annet moment som taler for å stenge hele elva for fiske nå er vanntemperaturen. Vi har passert 1. juli og det betyr at all hunnfisk skal settes ut igjen. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved å praktisere «catch and release» ved de vanntemperaturene som har vært i det siste. Vi ser at det er opplyst om en vanntemperatur på 15,5 grader ved Støren for to dager siden. Selv om den sannsynligvis er lavere i dag så vil vi tro at den har vært både 1 og 2 grader høyere i deler av elva før helga. Med så lav vannstand som vi har nå sliter fisken mange steder med å finne kaldt- og oksygenrikt vann, skriver fjellstyret.

Avviser kritikken

Daglig leder Torstein Rognes for Gaula fiskeforvaltning avviser kritikken fra Haltdalen fjellstyre.

- Kunngjøring gjøres på gaula.no, og det er helt vanlig at alle orienteringer gjøres der, sier Rognes.

Rognes opplyser at styret for Gaula fiskeforvaltning kontinuerlig gjør en vurdering av om hele Gaula skal stenges. At Gaula stenges så tidlig i sesongen, er noe Rognes aldri har opplevd før.

- Det ble foretatt en stenging en gang på 1980-tallet - noe som var før min tid. Da var det fylkesmannen eller Miljødirektoratet som bestemte dette, sier Rognes.

Slik så Gaula ut mellom Melhusbrua og Gimse bru på fredag. 

 

Rognes forklarer at det er tre parametre som styret vurderer når det er på tale å stenge hele eller deler av Gaula. Disse tre er vannstand, vannføring og vanntemperatur. De to målepunktene er i henholdsvis Gaulfossen og Eggafossen.

- Ytterpunktene i et vassdrag vil ha lavere vannføring enn ellers i elva, sier Rognes.

Fiskere forsvinner nå ifølge Rognes, fra Gaula. Dette får også konsekvenser for dem som leier ut overnatting til fiskere. Samtidig sier Rognes at han møter ganske god forståelse for at det er nødvendig å stenge den øvre delen av Gaula.

- Har fiskere krav på erstatning for utlegg til fiskekort?

- Det er en sak mellom fiskeren og den som har solgt fiskekortet, sier Rognes.


Et lite mindretall følger ikke reglene

Pål Klouman er bekymret over motstanden mot fang og slipp-metoden blant fiskere.

 

Når det gjelder punktet om fang og slipp bør stanses, sier Rognes at Gaula fiskeforvaltning støtter seg på forskning.


Vil ha kvoter på gjenutsatt fisk

Svein Solbakken har sett seg lei på det han kaller uhemmet fiske med fang og slipp. Nå har han derfor laget en underskriftskampanje for å få til et reglement med kvoter også for denne typen fiske.